Uncategorized

Covid-19 İle Mücadele Ve Dayanıklılık Programı

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’nın ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla toplam bütçesi 15.000.000 TL olan “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nı başlatmış bulunmaktadır.

Öncelikler;

1. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması,

2. Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları,

3. Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi.

Kamu Kurum ve kuruluşları, Mahalli İdareler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri Birlikler, Kooperatifler Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar) Üniversiteler, Enstitüler Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri, İşletmeler programa başvuru yapabilmektedir.

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 30 Nisan 2020 – 17:00

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment