Proje Çağrısı

Trakya Kalkınma Ajansı Covid-19 İle Mücadele Programını İlan Etti

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması ve salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere destek vermek üzere “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Uygulama Çerçevesi” hazırlanarak uygulamaya sokuldu.

Program çerçevesinde proje hazırlayan ve başarılı bulunan yararlanıcılara 3.000.000 TL toplam destek verilecek. Proje başına asgari destek tutarı 100.000 TL, azami destek tutarı ise 400.000 TL olacak.

Detaylı bilgi için: https://www.trakyaka.org.tr/tr/41147/Trakya-Kalkinma-Ajansi-Covid-19-Ile-Mucadele-Programini-Ilan-Etti

Leave a Comment