Proje Çağrısı

BAKKA COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” 31 Mart 2020 Salı günü itibarıyla ilan edilmiş olup başvuru rehberinde tanımlı kâr amacı güden ve gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına açılmıştır.

“COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemek” amacıyla gerçekleştirilecek olan program bütçesi 5.000.000 TL’dir.

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programının Öncelikleri

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması,

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları,

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar.

Destek Tutarları 

  • Destek alt limiti: 200.000 TL
  • Destek üst limiti:1.000.000 TL

Destek Oranları

  • Kar amacı gütmeyen kurumlar için destek oranı asgari %25 azami %100’dür.
  • Kar amacı güden işletmeler için destek oranı asgari %25 azami %75’tir.

Başvurular

Programa başvurular Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak olup sırası ile çevrimiçi başvuru onaylama ve taahhütname imzalama işlemleri başvurular tamamlanabilecektir. Taahhütnamenin e-imzalı sunulması esastır. E-imza kullanılamayan hallerde sistem üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalı/mühürlü/kaşeli çıktısı taranarak pyb@bakka.gov.tr adresine iletilmelidir. COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında matbu proje başvurusu alınmamaktadır.

Son Başvuru Tarihi

Taahhütnamenin imzalanarak iletilmesi için son tarih: 30.04.2020 (saat 17.00)

Bu tarih ve saatten sonra Ajansa ulaşan veya elektronik imza ile imzalanmayan taahhütnamelere ilişkin projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı başvuru rehberini indirmek için tıklayınız.

Yetkilendirme kararı matbu formunu indirmek için  tıklayınız. (Ek-E1/2)

Kilit personel özgeçmiş formatını indirmek için tıklayınız.

Program bilgilendirme sunumu için tıklayınız.

KAYS eğitimi için tıklayınız.

Proje bütçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlara dair bilgilendirme sunumu için tıklayınız.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Leave a Comment