Proje Çağrısı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, TR61 Bölgesinin ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nı başlatmış bulunmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.570.000 TL’dir.

COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesini amaçlayan program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir. Potansiyel Başvuru Sahiplerinin; proje başvurularını Ajansın internet sitesinden erişilebilecek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak doldurmaları gerekmektedir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.

Öncelikler

 • Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
 • Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
 • Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Odalar, Borsalar ve Birlikleri
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
 • Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
 • Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Diğer Mahalli İdare Birlikleri
 • Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler
 • Üniversite Rektörlükleri
 • Kar Amacı Güden İşletmeler

Destek Tutarı

 • Asgari tutar: 200.000 TL
 • Azami tutar: 1.000.000 TL

Destek oranı

 • Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar için: Asgari %25 – Azami %100
 • Kar Amacı Güden İşletmeler için: Asgari %25 – Azami %50

Son Başvuru Tarihi

 • İnternet Üzerinden (KAYS): 30.04.2020 PerşembeSaat:23:59
 • Taahhütname Teslimi: 08.05.2020 CumaSaat:17:00

NOT: Ajans, başvuru sürecinde proje değerlendirmesine başlanılması ve başarılı projelere verilecek toplam destek miktarının programa ayrılan bütçeye ulaşması halinde programı, başvuru süreci tamamlanmadan sonlandırabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Detaylı bilgi için: https://www.baka.gov.tr/haber/2020-yili-covid-19-ile-mucadele-ve-dayaniklilik-programi

Leave a Comment