Proje Çağrısı

COVID-19 ile Mücadelede ÇKA’dan 10 Milyon TL Destek

Çukurova  Kalkınma Ajansı (ÇKA) Covid-19 ile mücadele kapsamında harekete geçerek  10 Milyon TL bütçeli COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’nı ilan etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, “ÇKA olarak,  bölgenin ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı sağlamak; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla toplam bütçesi 10 milyon TL olan ‘COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı’nı başlatmış bulunmaktayız.” dedi.

Program ile COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesin amaçlandığını vurgulayan Altunsu, programın önceliklerini virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılması şeklinde açıkladı.

Altunsu, program kapsamında asgari 100 bin TL, azami 1 milyon 500 bin TL bedelli projelerin değerlendirileceğine dikkat çekerek,  programa uygun başvuru sahiplerini; kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kar payı dağıtmayan kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri, tüzel kişiliği olan şirketler, şahıs şirketleri ve kooperatifleri olarak açıkladı.

Süresi asgari 1, azami 3 ay olarak tespit edilen projeler için son başvuru 30 Nisan 2020 olarak belirlendi.

Detaylı bilgi için: https://www.cka.org.tr/tr/haber/covid-19-ile-mucadelede-cka-dan-10-milyon-tl-destek/2636

Leave a Comment