Proje Çağrısı

OKA’dan COVID19 ile Mücadelede 6 Milyon TL’lik Destek Programı

31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirus (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak kabul edilmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde ’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik hastalık olarak ilan edilmiştir.

COVID-19 Dünya genelinde hızla yayılım göstermektedir. Salgının coğrafi olarak hızlı yayılım göstermesi ülkeleri ulaşım kısıtlamalarına zorlamıştır. Diğer yandan hızla artan vaka sayısı sağlık sistemleri üzerinde baskıyı artırmış ve sağlık hizmeti sunucuları tarafından ek tedbirler alınmasını gerekli kılmıştır. Salgınla mücadele kapsamında tamamen veya kısmen, kent veya ülke ölçeğinde karantina tedbirleri hayata geçirilmiştir.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için uygulanan yöntem ve tedbirler sosyal ve ekonomik olarak hizmetler ve sivil havacılık başta olmak tüm sektörleri olumsuz etkilemeye başlamıştır.

Türkiye salgınla mücadele konusunda hem sağlık alanında hem de ekonomik anlamda gerekli tedbirleri almış ve uygulamaya devam etmektedir. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (2) nci fıkrasına dayanılarak  “COVID-19 İle Mücadele Ve Dayanıklılık Programı Uygulama Çerçevesi” yayınlanmış ve COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması ve salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere destek vermek üzere yerel programların uygulanması kararlaştırılmıştır.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2020 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile kar amacı güden kurum ve kuruluşlar yönelik COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için başvuruların kabulüne başlamıştır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL olup, COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’na uygun başvuru sahipleri; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, dernekler ve vakıflar, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri, kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler olarak belirlenmiştir.

Programın detayları ve başvuru formuna ulaşmak için  tıklayınız.

Leave a Comment