Haberler Yaşam

Coronavirüsün Bulaşmasının Önlenmesinde Hijyenin Önemi Sanılandan Daha Büyük!

Corona virüs pandemisinin başladığı birkaç aylık süreçte tıp dünyası her geçen gün virüs hakkında bilgisini artırmaya çalışırken bunları da toplum ile paylaşıyor. Koronavirüs pandemisinin durdurulmasında tıp dünyasının çabalarının, bireylerin desteği olmazsa yetersiz kalacağı her defasında vurgulanıyor. Sosyal izolasyon, maske kullanımı ve el hijyeni herkesin bu birkaç aylık süreçte hayatına giren önlemlerdendir. Koronavirüs esas olarak boğaz infeksiyonu ve akciğer hastalığı yaptığı için bulaşıcılığı doğal olarak solunumla ilişkilendirilmiştir. COVID-19 hastalarının bir kısmının hastalığı nereden aldığı tam olarak ortaya konulmadığı için doğal olarak başka bulaş yolları akıla geliyor ve hijyenin önemi bir kez daha vurgulanıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi-Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Filik, corona virüsle mücadelede hijyenin önemine dikkat çekerek konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Corona virüste nadir de olsa solunum yolu dışında sindirim sistemi şikayetleri bulantı, kusma, ishal ile başvuran hastalar raporlanmaktadır. Bu şikayetlerin temelinde COVID-19 un vücutta bağlanarak hastalığı başlattığı düşünülen ACE reseptörlerinin akciğerler ile birlikte barsaklarda olması yatmaktadır.

Koronavirüs aşı ve tedavisi için çaba sarf edilirken zaman kazanmak adına ve bulaşın azaltılmasına yönelik çabaların etkisini artırması ancak bulaşıcılığı yüksek olan bu mikrobun tüm bulaş yollarının durdurulması ile mümkündür. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki boğaz ve akciğer bulgusu olmayan veya hiç bir bulgu olmadan bu infeksiyon geçirilmektedir ve bu vakaların bir kısmında gayta (dışkı) da COVID-19 vardır. Ayrıca bilinen boğaz-akciğer infeksiyonunu atlatıp iyileşenlerin burun-boğaz taramalarında mikrop temizlenmişken, gaytalarında bu mikrop vardır. Öyleyse COVID-19 bir sindirim sistemi mikrobu gibi gayta ile bulaşabilmektedir.

KORONAVİRÜS PANDEMİSİNİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAK…

Koronavirüs pandemisini tamamen ortadan kaldırmak COVID-19 bulmacasının tüm parçalarını bulunca mümkün olabilecektir. O zaman gelene kadar, tuvalet hijyeninde daha dikkatli olmamız önemlidir. COVID-19 pozitif hasta olduğunu bilmeyen veya iyileşmiş bireylerin belirli sürede gayta bulaşı olan tuvalet, klozet kullanımı sonrası aerosol etkisi ile ortama çıkan damlacıkların göz önünde bulundurulması ihmal edilmemelidir. Ayrıca, bu ortamlarda bulunan diş fırçası, havlu gibi kişisel eşyaların klozet-tuvalet ortamlarından izole edilmesi önemlidir. Son olarak el hijyenini burada tekrar vurgulamak gereklidir. Gıdaya temas eden her bireyin kendini muhtemel COVID-19 bulaştırıcısı gibi düşünüp kişisel olarak veya hizmet sektöründe daha dikkatli olması önemlidir.

Source: https://www.sabah.com.tr/saglik/2020/04/14/corona-virusun-bulasinin-onlenmesinde-hijyenin-onemi-sanilandan-daha-buyuk

Leave a Comment