Haberler Teknoloji Turkey

“Yapay Zekânın Doktorların Yerini Alamayacağını Gördük”

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü çatısı altında Yeni Nesil ARGE, Bilişim ve Teknoloji, IEEE öğrenci kulüpleri tarafından ilki 2019 yılında düzenlenen, teknoloji dünyasının profesyonelleri ile öğrencileri buluşturan teknoloji zirvesi “Weekeng” bu yıl Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle online ortamda gerçekleştirildi.

Tazi.ai CEO’su Prof. Dr. Zehra Çataltepe ve TÜBİTAK BİLGEM Program Yönetim Müdürü Doç. Dr. Fatih Üstüner’in katıldığı program Skype platformunda düzenlendi.

Yapay öğrenme alanında dünya çapında projelere imza atan Prof. Dr. Zehra Çataltepe, “Yapay Zekâ: Pandemi Öncesi ve Sonrası” başlıklı konuşmasında yapay zekâ alanında gerçekleşecek değişikliklerle ilgili bilgiler verdi. İnsanların birbirleriyle çalışabildikleri, birbirlerini anlayabildikleri uzaktan çalışma sistemlerinin ve sürekli öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu içinde bulunduğumuz süreçte anladıklarını söyleyen Çataltepe, yan yana olamadığımız bugünlerde çok daha fazla iletişimde olmamız gerektiğini ve bu iletişim ağının da yapay zekâ sistemleriyle kurulabileceğini vurguladı.

Pandemi sonrasında tüm dünyada ekonomik ve sosyal problemler yaşanabileceğini, bu nedenle insanların birbirlerine yardım etmesinin yanında sivil toplum kuruluşlarına da büyük iş düşeceğini kaydeden Çataltepe, “Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında yapay zekâ sistemleri çok önemli araçlar olacaktır. Sınırlı kaynakları ihtiyacı olanlara en kısa sürede ulaştırma konusunda yapay zekâ sistemleri eskisinden de önemli hale gelecektir.” dedi.

Eğitimde de radikal değişikliklerin olduğu bu süreçte öğrenci ihtiyaçlarının da yapay zekâ araçlarıyla sağlanabileceğine işaret eden Çataltepe, eğitim sistemlerinde veri toplayan, analiz yapan ve öğrenen sistemlerin etkisinin artacağını belirtti.

Yapay zekânın insanların yerini alacağı görüşüne atıfla bunun olmayacağını Koronavirüs sürecinde bir kez daha gördüklerini kaydeden Çataltepe, “Yapay zekânın doktorların yerini alamayacağını gördük. Çünkü yapay zekâ dediğimiz şey bir bilgisayar programı, bir alet. Elektrik hayatımızı nasıl değiştirdiyse yapay zekâ da değiştirecek. Ama nasıl değiştireceğine insanlar karar verecek.” diye konuştu.

“Başarının anahtarı: merak, sabır ve azim”

“TÜBİTAK ve Ar-Ge Faaliyetlerinde Çok Disiplinli Yaklaşım” başlığında konuşan Doç. Dr. Fatih Üstüner, TÜBİTAK hakkında genel bilgiler vererek bazı projelerden örneklerle birlikte çalışmanın ve başarmanın önemine dikkati çekti.

TÜBİTAK’ın bilim ve teknoloji politikaları oluşturma ve uluslararası alanda Türkiye’nin yüzü olma gibi iki büyük misyonu olduğunu söyleyen Üstüner, bunları şöyle detaylandırdı:

“TÜBİTAK, bilim ve teknoloji politikaları oluşturma ve ar-ge desteği sağlama yönünde bir misyon edinmiş durumda. Burada üniversiteye, sanayiye sunduğu tespitler ve bilim insanı yetiştirmeye yönelik gayretleri öne çıkıyor. Ayrıca uluslararası camiada bilim ve teknoloji alanında Türkiye’nin ara yüzü olarak görev yapıyor. Bunlar TÜBİTAK’ın bilinen büyük yüzünü oluşturuyor. Bir de araştırma merkezleri ve enstitüleri var. Bu merkezler ve enstitüler stratejik alanlarda araştırmalar yapmak, özel sektörün giremediği alanlarda kamu gücüyle ülkemizin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuş yapılardır.”

Araştırma merkezleri ve enstitülerin çalışma alanları ve başarıları hakkında da bilgiler paylaşan Üstüner, TÜBİTAK’ın Koronavirüs ile ilgili aşı çalışmalarından da söz etti.

Son olarak ar-ge faaliyetlerinde bulunmak isteyen öğrencilere tavsiyelerini ileten Üstüner, merak, sabır ve azimle geliştirilecek yetkinliklerin başarının anahtarı olacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Zehra Çataltepe’nin konuşması için tıklayın.

Doç. Dr. Fatih Üstüner’in konuşması için tıklayın.

Source: https://www.fsm.edu.tr/haber/b2020-04-29-13-05-02pm

Leave a Comment