Haberler İstatistik Turkey

Türkiye’deki Koronavirüs Salgınına Dair İlk Bilimsel Rapor Yayınlandı

Mart ayından beri koronavirüsle mücadele eden Türkiye’nin koronavirüs salgınına dair verilerini içeren ilk bilimsel çalışmanın sonuçları yayınlandı. İngiltere’deki bir tıp dergisinin ön baskısında yayınlanan çalışma, Türkiye’nin koronavirüs tablosunu ortaya koyuyor.

Türkiye, 10 Mart’ta ilk vakanın açıklanmasının ardından koronavirüsle çok daha çetin bir mücadeleye girmişti. Salgın başlamadan önce, ocak ayında Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu, salgın sırasında ülkedeki gidişatı belirlemek için verileri analiz eden bir çalışma gerçekleştirdi.

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü başkanlığındaki bir araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmanın 27 sayfalık sonuçları, İngiltere’de yayın yapan uluslararası tıp dergisi The New England Journal of Medicine’de yayınlandı. Veriler, önümüzdeki dönemde araştırmaya ait makalenin genişletilerek dergide yayınlanması için Bilimsel Araştırma Komisyonu’nun gözetimine verildi.

Türkiye’deki koronavirüs salgınına ilişkin ilk bilimsel rapordan satır başları:

 • Virüsün ortalama kuluçka süresi 5,4 gün.
 • Ölüm oranı %3,8.
 • Belirti göstermeyen vakaların oranı %5,9.
 • Hastalık 32 ila 68 yaş aralığında daha sık görüldü.
 • Vakaların %70’i kentsel bölgelerde yaşıyor.
 • Hastaların yaş ortalaması 50 ve %54,7’si erkek.
 • Virüse yakanlananların %43,9’u doğrudan virüsü taşıyan biriyle temas etti.
 • Yurt dışından gelip 14 gün karantinada kalanlar, tüm hastaların sadece %8,2’sini oluşturuyor.
 • Hastaların arasında en yaygın semptom öksürük (%65,7). Bunu %49,2 ile yüksek ateş, %39,6 ile halsizlik ve yorgunluk takip ediyor.
 • Hastaların %79,4’ü izole servislerde tedavi altına alındı.
 • Hastaların %11,1’i yoğun bakımda tedavi gördü.
 • Hastaların %9,5’i ayakta tedavi gördü.

Türkiye’de koronavirüs en çok 32 ve 68 yaş aralığında görüldü

Tevfik Özlü ve ekibinin Türkiye’nin 5 haftalık koronavirüs verileri üzerinde yaptıkları çalışma, Türkiye’de koronavirüse yakalanan hastaların yaş ortalamasının 50 olduğunu gösterdi. Bununla birlikte hastalık, genel olarak 32 ve 68 yaş aralığında daha sık görüldü.

Yapılan çalışmada koronavirüse yakalanan vatandaşların yüzde 54.7’sinin erkek olduğu belirtilirken, hastalığa yakalanan insanların yüzde 43.9’unun virüs taşıyan biriyle temasta bulunarak enfekte olduğu ortaya kondu.

Koronavirüs salgının başlamasıyla beraber Türkiye’de yurtdışından gelenler 14 gün karantinaya alınmaya başlamıştı. Yayınlanan araştırmada, 14 gün karantinada kalanların tüm koronavirüs vakaları içindeki oranının ise yüzde 8.2 olduğu belirlendi. Koronavirüs vakalarının yüzde 70’nin kentsel bölgelerden olduğu da çalışmanın sonuçları arasında yer alıyor.

Koronavirüs vakalarında en çok görülen belirti: Öksürük

Koronavirüse yakalanan insanların gösterdiği semptomların vakalar üzerindeki dağılımı da incelendi. Yapılan araştırmaya göre en sık görülen belirti yüzde 65.7 ile öksürük oldu. Öksürüğün ardından yüzde 49.2 ile yüksek ateş ve yüzde 39.6 ile halsizlik ve yorgunluk en çok görülen koronavirüs belirtileri arasında yer aldı. Koronavirüse yakalandığı halde hiçbir belirtiyi göstermeyen vaka sayısının yüzde 5.9 olduğu ifade edildi.

The New England Journal of Medicine’de yayınlanan araştırmaya göre Türkiye’de koronavirüse yakalanan insanların yüzde 79.4’ü izole servislerde tedavi edilirken, vakaların yüzde 11.1’i yoğun bakım servislerinde tedavi edildi. Ayakta tedavi gören koronavirüs vakalarının oranı ise yüzde 9.5.

Tevfik Özlü ve ekibinin Türkiye’deki koronavirüs vakaları hakkında yaptığı çalışma, koronavirüsün kuluçka süresinin 5.4 gün olduğunun belirlenmesini sağladı. Yapılan çalışmada koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölüm oranları da açıklandı. Yapılan çalışmaya göre Türkiye’de koronavirüs nedeniyle ölüm oranının yüzde 3.8 olduğu belirlendi.

Türkiye’deki koronavirüs vakalarının tedavi süreci ne durumda?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü başkanlığında yapılan çalışmanın değerlendirme bölümünde koronavirüs vakalarının tedavi süreci ile ilgili bilgiler de verildi. Bu kapsamda “Hastalığın ilerlemesinin şüpheli durumlarda bile hidroksiklorokin tedavisinin erken kullanımı gibi stratejilerle önlenmesi, antiviral ilacın erken uygulanması, tüm zatürre ve yüksek akışlı hastalarda favipiravir yüzüstü pozisyonla birleştirilmiş oksijen ve NIMV tedavileri olumlu sonuç verdi” ifadelerine yer verildi.

Source: https://www.webtekno.com/turkiye-koronavirus-ilk-rapor-yayinlandi-h92775.html

Leave a Comment