Haberler İstatistik Tıp Turkey

Kanser Tedavilerindeki Gecikme Binlerce Ölümle Sonuçlanabilir

Kanser Tedavi Hastası

Çeviren: Furkan Koca – TABİP

COVID-19 krizinin neden olduğu kanser cerrahisi ve diğer tedavilerdeki gecikmeler, İngiltere’de binlerce ek ölümle sonuçlanabilir.

İngiltere’de yapılan ve “Annals of Oncology”  dergisinde yayınlanan araştırma, COVID-19 nedeniyle kanser hastalarının ve diğer hastaların tedavilerindeki gecikmelerin yüzlerce hatta binlerce ölüme sebep olabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmada, kanser hastalarının tedavi sürecinden olumsuz etkilenmelerinin ve hastalığın teşhisindeki gecikmelerin kanser hastalarının hayatta kalmaları üzerindeki etkisinin boyutunu bizlere gösteriyor.

Araştırmaya göre, içinde bulunduğumuz kriz döneminde birçok kanser hastası, tümörleri çıkarma operasyonları da dâhil olmak üzere, kanser tedavilerinde birkaç aylık gecikmeler yaşayabilir. Bu gecikme sırasında hastalığı ilerleyen ve gerekli tedaviyi göremeyen hastalar yaşamlarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler.

Kanser tedavisindeki gecikmelerin hastalar üzerindeki etkileri

Londra Kanser Araştırma Enstitüsü‘ndeki bilim insanları, kanser tedavilerinde yaşanan, sırasıyla üç aylık veya altı aylık gecikmelerin etkilerini ortaya koymak için, İngiltere Halk Sağlığı tarafından yayınlanan kanser hastalarının tedavisindeki gecikmelerle ilgili verileri inceledi.

Bunun sonucunda yapılan modellemeye göre, COVID-19 salgını sebebiyle kanser tedavilerindeki gecikme, hastaların yaşına, kanser türlerine ve daha erken ya da sonraki evre kanser olup olmadığına bağlı olarak hastalarının hayatta kalması üzerindeki etkisinde önemli farklılıklar gösterdi.

Tedavi için ameliyat olacak 94.912 hastadan elde edilen bulgulara göre, bu hastaların tümünün ameliyatlarında yaşanacak 3 aylık bir gecikme, 4.755 kişinin daha yaşamının son bulmasıyla sonuçlanabilir. Buna göre, hastaların ameliyatlarından sonra yaşaması beklenen süre dikkate alındığında, gecikme toplamda 92.214 yıllık yaşam kaybına neden olabilir.

Araştırmacılar, kanser cerrahisinin hasta başına ortalama 18.1 yaşam yılı sağladığını ve tedavide yaşanacak 3 aylık bir gecikme sonucunda hastanın ömründen 1 yılın, 6 aylık bir gecikme sonucunda ise 2.2 yılın kaybedileceğini belirlediler.

Kanıta dayalı kararlar

Çalışmayı yapan ekibin lideri Professor Clare Turnbull;

“COVID-19 krizi, teşhis sürecinden cerrahiye ve diğer tedavi biçimlerine kadar kanserin her aşamasında İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri üzerinde büyük bir baskı yarattı. Çalışmamız, COVID-19 pandemisi sonucunda İngiltere’deki, hatta Britanya’daki kanser hastalarının tedavilerinde yaşanabilecek olan gecikmelerin ölüme kadar gidebilecek etkilerini göstermektedir.

Elde ettiğimiz bulgular, pandeminin diğer tıp alanları üzerindeki etkilerini ele almaya devam ederken politika yapıcıların ve klinisyenlerin kanıta dayalı kararlar almalarına yardımcı olmalıdır. Hem COVID-19 hastalarının hem de kanser hastalarının mümkün olan en iyi bakımı almasını sağlamalıyız. Yani, özellikle belirli kanser türlerine öncelik verilerek, kanser teşhisi ve ameliyatında en kısa sürede normal hizmete geri dönülmesinin yolları bulunmalıdır.”

Yeni normale uyum sağlanmaya başlanması

Son olarak, Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü CEO’su Prof. Dr. Paul Workman konuyla ilgili şunları belirtti;

“COVID-19 salgını halihazırda birçok insanın hayatını olumsuz etkiledi. Ortaya koyduğumuz bu yeni bulgular pandeminin kanser hastalarının yaşamları üzerinde korkunç bir dolaylı etkiye sahip olma potansiyelini göstermektedir. İngiltere Sağlık Hizmetleri’nin yeni normale uyum sağlamaya ve ameliyat gibi kanser tedavisi hizmetlerinin en kısa sürede nasıl eskisi gibi verilebileceğini düşünmeye başlaması olumlu bir gelişme.”

Kaynak: https://www.icr.ac.uk/news-archive/thousands-of-lives-could-be-lost-to-delays-in-cancer-surgery-during-covid-19-pandemic

Leave a Comment