Haberler Halk Sağlığı Turkey

Araştırma: Yaşlı Erkekler COVID-19 Hakkında Daha Az Endişeli

Çeviren: Furkan Koca – TABİP

ABD’de Georgia Devlet Üniversitesinde psikoloji ve gerontoloji alanında araştırmalar yapan Sarah Barber’in yaptığı çalışmaya göre, yetişkin erkek grubundaki kişiler, COVID-19’a yakalanma ve hayatlarını kaybetme konusunda aynı yaştaki kadınlara ve her iki cinsiyetten de daha genç kişilere göre daha az endişe duymaları, COVID-19 sebebiyle yaşanabilecek ölümlerin sayısını artırabilir.

Bu durum bizi çok tehlikeli bir gerçekle baş başa bırakıyor. ABD Hastalıkları Kontrol Etme Merkezi  (CDC) verilerine göre COVID-19 vakalarında ölüm oranı yaşla birlikte giderek artmakta ve erkeklerin kadınlardan daha fazla risk altında olduğu görülebilmektedir.

Barber ve beraberindeki ekip, COVID-19’a bağlı olarak değişen algıları ve davranış değişikliklerini gözlemleyebilmek için online bir anket düzenlediler. Anketin sonuçları da The Journals of Gerontology dergisinde yayımlandı.

Barber, “Endişenin psikolojik ve davranışsal sağlık bozuklukları üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu biliyoruz, bununla birlikte yaş ilerlemeye başladıkça endişe seviyesi de düşmeye başlar. Bu düşüş, erkeklerde kadınlara göre daha hızlı yaşanmaktadır” diyor ve ekliyor, “Yaşlı yetişkinler sadece günlük yaşamlarında endişe kaybı yaşamıyor; doğal afetler ve terörist saldırıları gibi önemli olaylar karşısında da göreceli olarak kayıtsız kalabiliyorlar.”

Barber’e göre bunun sebebi yaşlı yetişkinlerin, geçmişte kazanılan tecrübeler ve olaylarla daha iyi başa çıkma stratejilerine sahip olmaları ve böylece duygusal tepkilerini daha iyi düzenleyebilmeleri olabilir.  Yaşlı yetişkinlerin daha az endişe etme eğiliminde olabileceğini düşünen Barber, bu durumun yaşadığımız küresel salgın karşısındaki geri dönüşleri nasıl etkilediğini görmek için bir çalışma yapmaya karar verdi.

Çalışmadaki bütün katılımcılar ABD’de yaşamakla beraber belirli bir eğitim düzeyine sahiplerdi. Çalışmada yaşları 18-35 ve 65-81 arasında değişen 146 genç yetişkin ve 156 yaşlı yetişkinin konuyla ilgili verdikleri tepkiler incelendi. Yapılan anket ile katılımcılardan, COVID-19 konusunda, insanların aşırı tepki verip vermediği ve virüsün grip gibi algılanıp algılanmadığı konusunda ne düşündüklerine dair cevaplar verilmesi istendi.  Ayrıca, katılımcıların kendilerinin veya aile üyelerinden birisinin virüse yakalanması, bunun sonucunda hayatını kaybetmesi, karantina şartlarından dolayı yaşam tarzı değişiklikleri, hastanelerdeki yoğunluk, ekonomik durgunluk, kişisel veya aile geliri düşüşü ve yiyecek veya ilaç tükenmesi gibi birçok farklı konudaki görüşleri de alındı.

Beklendiği gibi, yaşanan endişenin insanlarda davranış değişikliklerine yol açtığı görüldü: katılımcıların yüzde 80’inden fazlası ellerini daha sık yıkadığını, temizliğe daha fazla özen gösterdiğini, artık el sıkışmadığını ve halka açık yerlerden kaçındığını bildirdi. Katılımcıların yüzde 60’ından fazlası ise artık başkalarıyla sosyalleşmediğini bildirdi. COVID-19 hakkında en fazla endişelenen katılımcılar da bu davranış değişikliklerini gerçekleştirme olasılığı en yüksek olan katılımcılardı.

Beklenmeyen ve şaşırtıcı olan sonuç ise yaşlı erkeklerdi. Diğer tüm katılımcılara kıyasla, yaşlı erkekler COVID-19 hakkında daha az endişeliydi ve en az sayıda davranış değişikliğini benimsemişti. Maske takma, yüzlerine dokunmayı bırakma veya ekstra yiyecek satın almalarını bildirme oranları daha azdı.

Barber, sonuçlarla ilgili şunları kaydetti: “Sonuçlar gösteriyor ki, yaşlı erkekler endişelenmese bile virüs hakkında daha iyi eğitim aldıklarında koruyucu davranışlar benimseyebiliyorlar.”

Ayrıca, anketin “pandemi ilan edildikten hemen sonra gerçekleştiğini ve hepimizde son iki ay içinde daha doğru bir risk algısı geliştiğini umduğunu” belirtti.

Kaynak: https://news.gsu.edu/2020/05/29/research-older-men-worry-less-than-others-about-covid-19-despite-being-at-greater-risk/

Leave a Comment