Haberler Test Kiti

Araştırmacılar, Yanlış Negatif Tanı Testlerinin Zorluklarını ve Sonuçlarını Tartışıyor

Covid-19 Tanı Testi

Çeviren: Selen Yıldız

COVID-19 salgınının etkileriyle başa çıkmaya çalışırken, birçok ülke sınırlarını güvenli bir şekilde yeniden açmanın önünde büyük bir engel olarak testlerin yaygın bir şekilde yapılmamasına odaklanmış durumdaydı. Bu hususta bir ilerleme kaydedilince en önemli endişe bir önceki enfeksiyon için tasarlanmış antikor testlerinin doğruluğuna kaymıştır.

Bunula birlikte New England Journal of Medicine’da yayınlanan Dartmouth Tıp Okulu liderliğindeki makaleye göre, pandemide önemli bir rol oynayan tanı testlerinin yanlış olabileceği durumuna daha fazla önem verilmelidir.

Dartmouth Geisel Tıp Okulu ve Dartmouth Enstitüsü Tıp Fakültesi’nde Toplum ve Aile Hekimi Profesörü olan Steven Woloshin, “Tipik olarak nazal sürüntü içeren tanı testleri iki şekilde yanlış olabilir. Öncelikle yanlış pozitif sonuç beyanı bir kişiyi etiketler, gereksiz karantina ve temas takibi de dahil olmak üzere birçok sonuca yola açar. Yanlış negatif sonuç açıklaması ise çok daha önemlidir, çünkü asemptomatik olabilen enfekte kişiler izole edilemeyebilir ve başkalarına bulaştırması olağandır.” şeklinde açıklıyor.

Prof. Woloshin ve arkadaşları tarafından yayınlanan makalede, test duyarlılığındaki değişkenlik ve test doğruluğundan emin olmak için standart bir sürecin olmaması gibi tanı testlerinin mevcut sınırlamalarına neden olan faktörler tartışılıyor ve aynı zamanda sık sık yanlış negatif sonuçları olan birkaç büyük çalışmadan bahsediliyor. Bunun pandeminin yönetimi hususunda endişe kaynağı olduğunun altına çiziyorlar.

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmadan birkaç sonuç çıkardılar. Prof. Woloshin, “Tanı testi, ancak testler klinik olarak anlamlı bir referans standardına göre son derece hassas ve doğrulanmışsa ülke sınırlarının güvenli bir şekilde açılmasına yardımcı olacaktır, aksi takdirde insanların enfekte olmayacaklarını net bir şekilde beyan edemeyiz.” diyor.

Ayrıca U.S. Food and Drug Administration (FDA), test üreticilerinin piyasa yetkilendirme sırasında testlerinin klinik duyarlılığı ve doğruluğu ile ilgili detayları sağladığından emin olması gerekmektedir.

Prof. Woloshin, “Asemptomatik kişilerdeki testlerin hassasiyetini ölçmek acil bir önceliktir.” diyor ve ekliyor “Eğer bir kişinin enfekte olma olasılığı test yapılmadan önce yüksekse, son derece hassas bir testte bile sonuç negatifse enfeksiyon göz ardı edilemez. Bu nedenle hekimler beklenmedik negatif sonuçlara güvenmemelidir.” Bu olasılık, bir kişinin yaşadığı yerdeki COVID-19 yaygınlığına, maruz kalma geçmişine ve semptomlarına bağlı olarak belirlenebilir.

Kaynak: https://geiselmed.dartmouth.edu/news/2020/new-report-examines-challenges-and-implications-of-false-negative-covid-19-tests/

Leave a Comment