Haberler Tıp Turkey

Araştırma: COVID-19’un Seyrinde Kan Grubu Rol Oynuyor

Alman bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre COVID-19 hastalığının ağır ya da hafif seyretmesinde kan grubu önemli rol oynuyor. Hastalık kan grubu A olanlarda daha şiddetli, 0 olanlarda daha hafif seyrediyor.

COVID-19 hastalığı bazı insanları nefes darlığından başlayarak ölüme kadar sürüklüyor. Bazıları ise yeni tip koronavirüse (SARS-CoV-2) yakalandıkları halde herhangi bir semptom dahi göstermiyor. Bilim insanları virüsün bazı insanlar üzerinde ölümcül olurken bazılarının etkilenmemesini anlamaya çalışıyor. “New England Journal of Medicine” adlı tıp dergisinde yayınlanan son araştırma, bu duruma kan grubunun neden olduğunu ortaya koyan önceki araştırmaları destekler nitelikte.

Araştırma Kiel Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı bilim insanları tarafından yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre COVID-19, kan grubu A olan kişilerde diğer kan gruplarına göre yüzde 50 daha şiddetli seyrediyor. Kan grubu 0 olanlarda ise enfeksiyonun şiddeti, diğer gruplara göre yüzde 50 oranında daha düşük.

Araştırmada COVID-19 hastalığına yakalanan 1610 yoğun bakım hastasının kan örnekleri incelendi. Hastalar İtalya ve İspanya’daki yedi farklı hastaneden seçildi. Hastaların hepsinin oksijen tedavisi gördükleri ya da solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.

Bilim insanları yine aynı ülkelerden rastgele 2 bin 205 kişi seçerek kontrol grubu oluşturdu. Bu kişilerin kan örnekleri ve genetik yapıları inceledi.

Araştırma raporunu yazan bilim insanlarından David Ellinghaus “Bu büyük veri toplamı sayesinde genom üzerinde COVID-19’un seyrini şiddetlendiren ya da hafifleten ilginç bölgeleri tespit ettik” dedi.

Bilim insanları Kromozom 9 üzerinde ağır COVID-19 vakalarında görülen bir gen varyantını teşhis etti. Burada kişinin kan grubuna bağlı olarak AB0 Geni bulunuyor. A grubu hastalar COVID-19 enfeksiyonuna yakalanmaları halinde nefes darlığı çekmek bakımından daha yüksek risk taşıyor. 0 grubu ise bu bakımdan daha korumalı.

ABD ve Çin’de de benzer sonuçlar elde edilmişti

Almanya’da yapılan araştırma, Çin ve ABD’de henüz bilimsel bir dergide yayınlanmamış iki çalışmayla uyum sergiliyor.

Kiel Üniversitesi’nin araştırma ekibine başkanlık eden Alman moleküler biyolog Andre Franke söz konusu iki araştırma ile kendi araştırmalarının farkını anlattı. Franke iki araştırmada COVID-19 hastalarının kan örneklerinin serolojik, yani antikorların varlığı bakımından incelediğini söyledi. Franke kendilerinin ise genetik açıdan konuya yaklaştıklarını ve dolayısıyla yeni verilerin söz konusu olduğunu belirtti.

Bilim insanları kan grubunun COVID-19 enfeksiyonunu nasıl etkileyebildiğini henüz açıklığa kavuşturmuş değil. Ancak incelenen gen bölgesinin bazı enfeksiyon mesajlarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Kromozom 3 bölgesi

Moleküler biyologlar Kromozom 9’un yanı sıra Kromozom 3 üzerindeki genetik varyantın da büyük bir etki yarattığını tespit etti. Bu varyantı taşıyan hastaların diğer kişilere göre COVID-19 hastalığını ağır geçirme ihtimallerinin iki kat fazla olduğu tespit edildi. Ağır hastaların çoğunun kan grubunun A olması da göze çarptı.

“Sonuçlar bizim açımızdan son derece heyecan verici ve şaşırtıcıydı” diyen Franke, Kromozom 3 bölgesinin daha önce COVID-19 ile ilişkilendirilmemiş olduğunu söyledi. “Kromozom 3 ve AB0 kan gruplarının yeriyle COVID-19’un ağır seyrine ilişkin gerçek nedenleri tasvir ettik” diyen Franke araştırma sonuçlarının ilaç geliştirilmesi bakımından bir temel sunduğunu belirtti. Franke ayrıca araştırmanın hastalığın seyrinde daha doğru risk tahminleri yapmayı da mümkün kıldığını ifade etti.

Kan gruplarıyla bazı belli hastalıklar arasında ilişki bulunması yeni değil. 0 kan grubu kişilerin diğer gruplara nazaran nadiren kalp-damar hastalıklarına yakalandığı, AB grubu kişilerin de nadiren yüksek tansiyon sahibi oldukları biliniyor. Ancak tıp dünyası bu durumun nedenlerini şimdiye kadar açıklığa kavuşturabilmiş değil.

Kaynak: https://www.dw.com/tr/ara%C5%9Ft%C4%B1rma-covid-19un-seyrinde-kan-grubu-rol-oynuyor/a-53865027

Leave a Comment