Ekonomi Haberler Turkey

Natixis Araştırma: Covid-19 Sonrası Ekonomik Düzen

Dünyanın potansiyel GSYİH büyümesi gerileyecek, gelir dağılımı ücretliler aleyhine bozulmaya devam edecek….

Natixis Fon Yönetimi Asya-Pasifik Araştırma Birimi, Covid-19 salgınından sonra oluşacak ekonomi düzenine ilişkin öngörülerini bir powerpoint sunum olarak paylaştı. Metin kısa, ama çok çarpıcı.

  • Dünyanın potansiyel GSYİH büyümesi gerileyecek,
  • Gelir dağılımı ücretliler aleyhine bozulmaya devam edecek,
  • Varlık balonlarına dikkat: Çok gevşek bütçe ve para politikaları izleniyor.
  • Küresel finansal istikrarsızlık yükselecek. Gelişmekte Olan Ülkeler’de oynaklık artarken, doların rezerv para statüsü de sorgulanacak.
  • ABD-Çin anlaşmazlığı küreselleşmeyi tersyüz etme riskini yükseltiyor. Bu gelişme de küresel büyüme için kötü haber.
  • Çin açısından ABD ekonomisinden ayrışma kötü haber. Bir çok işkolunda ABD teknolojisine bağımlı. Ama, asıl darbe finansal piyasaların kutuplaşması olur.
  • Çin tüm dünyaya net kreditör (borç veren) konumunda, ancak hala çok yüksek ölçüde dolara bağımlı.
  • Teknolojik kutuplaşma da dünya için maliyetli olacak, fakt bu başlıkta ABD’nin kayıpları Çin’le başabaş olabilir.
  • Sonuçta, ABD-Çin rekabeti global ekonominin sıkıntılarını çoğaltacak, ama tek bir avantajı var: Inovasyon yeni demir perdenin her iki yanında da hızlanacak.

Kaynak: https://www.paraanaliz.com/2020/ekonomi/natixis-arastirma-covid-19-sonrasi-ekonomik-duzen-50988/

Leave a Comment