Haberler Halk Sağlığı Turkey

Bir Çalışmaya Göre COVID-19’un Dokuzuncu Gününden Sonra Virüs Bulaşmıyor

Geçtiğimiz günlerde (19 Kasım 2020) yayımlanan bir meta analiz çalışmasının sonuçlarına göre, çalışmaya dahil edilen hiçbir araştırmada hastalığın dokuzuncu gününden sonra canlı yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) tespit edilmedi.

Çeşitli vücut sıvılarında SARS-CoV-2’nin viral yük dinamiklerini, viral RNA atılım süresini ve canlı virus atılımını tanımlamayı ve SARS-CoV-2 , SARS-CoV ve MERS-CoV’un viral dinamiklerini karşılaştırmayı amaçlayan çalışmaya, SARS-CoV-2 ile ilgili 79 çalışma (5340 kişi), SARS-CoV ile ilgili sekiz çalışma (1858 kişi) ve MERS-CoV ile ilgili 11 çalışma (799 kişi) dahil edildi

SARS-CoV-2’de ortalama RNA atılımı süresinin üst solunum yolunda 17 gün, alt solunum yolunda 14.6 gün, dışkıda 17.2 gün ve serum örneklerinde 16.6 gün olduğu bulundu. Ortalama SARS-CoV-2 atılım süresinin yaşla pozitif ilişkili olduğu tespit edildi.

Solunum yolu ve dışkı örneklerinde yeni koronavirüsün RNA atılımı uzun sürebilse de, meta analize dahil edilen hiçbir çalışmada hastalığın dokuzuncu gününden sonra canlı virus tespit edilmedi. SARS-CoV-2 viral yükünün hastalığın ilk haftasında zirve yaptığı saptandı.

Araştırmacılar, olguların erken tespiti ve izolasyonunun yanı sıra, hastalık spektrumu ve bulaşıcılık süresi hakkında toplumun eğitilmesinin SARS-CoV-2’nin etkili bir şekilde kontrol altına alınmasında önemli rol oynayacağını düşünüyorlar.

Makale İçin Tıklayınız

Kaynak: https://www.klimik.org.tr/koronavirus/bir-calismaya-gore-covid-19un-dokuzuncu-gununden-sonra-virus-bulasmiyor/

Leave a Comment