Aşı Haberler Halk Sağlığı Turkey

Tek Doz Aşı İle 28. Günde Bağışıklık Oranı Yüzde 66’ya Kadar Yükseliyor

Türkiye’de yapılan bir çalışmada Covid-19 aşısının SARS-CoV-2 virüsüne karşı antikor oluşturma etkinliği değerlendirildi. Çıkan sonuçlar gösterdi ki tek doz aşı sonrası 28. günde bağışıklık oranı yüzde 66’ya kadar yükseliyor. Bu sonuç Sağlık Bakanlığı’nın aşı uygulama takviminin doğru olduğu anlamına geliyor. Bu oranın ikinci doz aşıdan sonra çok daha yüksek çıkması bekleniyor.

Türkiye’de 14 Ocak Perşembe günü sağlık çalışanlarıyla başlatılan aşılamada, Sinovac firmasının Covid-19 aşısının (Coronavac) SARS-CoV-2 virüsüne karşı antikor oluşturma etkinliği değerlendirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan çalışmaya, daha önce Covid-19 enfeksiyonu geçirmemiş 90 gönüllü sağlık çalışanı alındı. Katılımcılar COVID-19 enfeksiyonu geçirenler ve geçirmeyenler olarak iki gruba ayrıldı. Çalışmada her iki grup katılımcılarının, uygulanan ilk doz aşıdan 14 ve 28 gün sonra alınan kan örneklerinde SARS-Cov-2 virüsü spike (diken) proteininin “Reseptöre Bağlanma Bölgesi (RBD)”’ne karşı oluşan IgG antikor titreleri araştırıldı.

ARAŞTIRMA GRUBUNUN ULAŞTIĞI SONUÇLAR

Doç. Dr. Erdinç Yavuz, Doç. Dr. Özgür Günal, Doç. Dr. Ahmet Şen ve Uzm. Dr. Eşe Başbulut tarafından yürütülen araştırmanın ilk aşamasında, ilk doz aşıdan sonra 14. ve 28. günlerde kan testi yapılan ve Covid-19 enfeksiyonu geçirmemiş kişilerin antikorlarına bakıldı. 14. gün antikor yanıt oranı yüzde 36 iken 28. günde bu oranın yüzde 66’ya yükseldiği görüldü. Bu sonuç, Covid-19 aşısının 28 gün arayla yapılmasının doğru bir karar olduğunu düşündürdü. Çalışmanın devamında ikinci doz aşıdan 14 gün sonra antikor yanıtlarının tekrar değerlendirileceği belirtildi.

ANTİKOR POZİTİFLİĞİNDE YÜKSELME

Çalışmanın diğer kısmına ise son 4 ayda Covid-19 geçirdiği PCR testi pozitifliği ile gösterilmiş 12 erkek 17 kadından oluşan ve ortalama yaşı 41.4 olan 29 sağlık çalışanı katıldı. İlk doz aşıdan 14 gün sonra antikor pozitifliği yüzde 86 iken 28 gün sonraki testte bu oranın yüzde 93’e yükseldiği görüldü. Bu sonuç, Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş olan kişilerin de aşı yaptırması gerekliliğini ortaya koydu.

ÇALIŞMANIN ÖN SONUÇLARI NE ANLATIYOR?

Çalışmanın ön sonuçlarının değerli çıkarımları olduğunu vurgulayan araştırma ekibi, COVID-19 enfeksiyonu geçirmeyen sağlık çalışanlarında tek doz aşı sonrası bile yüzde 66 oranında serokonversiyon (bağışıklık yanıtı oluşması) elde edilmesinin, aşının antikor oluşturma etkinliğini göstermesi açısından önemli olduğunu dile getirdi. 28. günde elde edilen daha yüksek antikor titrelerinin ise 2. doz aşının 28.günde yapılması kararının doğruluğunu destekleyebileceği belirtildi.

COVID-19 GEÇİRENLER DE AŞILANMALI ÖNERİSİ

Çalışmada, aşının Covid-19 geçirenlerde de antikor titrelerini yükselttiğine ve antikoru negatif olan iki katılımcıda antikor titrelerini pozitifleştirmesinin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) COVID-19 geçiren bireylerin aşılanması ile ilgili önerisini desteklediğine dikkat çekildi. Çalışmanın 2. doz aşıdan 14 gün sonra ölçülecek antikor titreleri ile tamamlanacağı belirtiliyor.

Kaynak: https://www.haberturk.com/turk-uzmanlar-arastirdi-covid-19-asisi-basarili-mi-haberler-2989763

Leave a Comment